Αιολικά πάρκα Αιολικά πάρκα Βιομηχανίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Συστήματα Μέτρησης & Ανάλυσης Ορυκτά Τσιμεντοβιομηχανίες Έξυπνα δίκτυα Υπηρεσίες - Τεχνική εξυπηρέτηση Σιδηροδρομικές Εφαρμογές Σύγχρονες κατοικίες - Κτιριακός αυτοματισμός και έλεγχος Κτίρια και Υποδομές Μεταφορά Ενέργειας Βιομηχανία Τροφίμων Αυτοκινητοβιομηχανία Χαμηλή Τάση Βιομηχανίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Διανομή Ενέργειας Φαρμακοβιομηχανίες Ύδρευση/Αποχέτευση Υδροηλεκτρικά Ηλιακή ενέργεια Αυτοματισμός και οδήγηση κινητήρων Γερανοί Λιμάνια Ναυτιλία Διεργασίες Χάρτου Μεταλλουργία Υποσταθμοί Παραγωγή Ενέργειας