Από την ιδέα στο πρωτότυπο: Η εφαρμογή Case

 

Η εφαρμογή CASE σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους αξιωματικούς να αξιολογούν και να βοηθούν τους ναυτικούς που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, κοινά στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Οι χρήστες επιλέγουν τα συμπτώματα που έχουν εντοπιστεί για τον ναυτικό, με βάση αυτά που έχουν δει και τις παρατηρήσεις του υπόλοιπου πληρώματος. Tα συμπτώματα περιγράφονται και ομαδοποιούνται για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Μετά την επιλογή των συμπτωμάτων, η εφαρμογή παρουσιάζει τον τύπο του πιθανού προβλήματος και των παρεμβάσεων πρώτων βοηθειών που μπορούν να εφαρμόσουν οι χρήστες ενώ βρίσκονται στο πλοίο.