Εθνική Πινακοθήκη / Διεύθυνση Συντήρησης και Διατήρησης Έργων Τέχνης

Στις 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνέδριο από την Εθνική Πινακοθήκη, παρουσιάζοντας το έργο που αναπτύχθηκε από την εταιρία μας για την ψηφιακή παρουσίαση της Διεύθυνση Συντήρησης και Διατήρησης Έργων Τέχνης.

Για πρώτη φορά εμφανίζονται οι τεχνικές διατήρησης και αποκατάστασης των έργων τέχνης σε βάθος. Ένα μεγάλο μέρος του έργου επικεντρώνεται στα παιδιά με επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό και διαδραστικές εφαρμογές.