Νέα συνεργασία με την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό

Η Encodica στα πλαίσια της συνεργασίας της με την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ), που έχει σαν δραστηριότητα την ανάδειξη και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και του Φιλελληνικού ρεύματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ανέλαβε την ανάπτυξη του νέου web-site της εταιρείας που περιέχει πλούσιο αρχειακό περιεχόμενο.

Το web-site είναι ένας πολύτιμος κόμβος για τον απλό επισκέπτη, αλλά και για τον ιστορικό ερευνητή.