Η ομάδα μας

Λειτουργούμε ως φυσική επέκταση της ομάδας σας και όχι ως απρόσωπη οντότητα που ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί πιστεύουμε ότι η συνεργασία είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών στόχων και της τεχνολογίας. Το μυστικό για ένα πραγματικά επιτυχημένο έργο δεν είναι μόνο η τεχνολογία, αλλά έχει να κάνει με τη συνεργασία με τους σωστούς ανθρώπους.

Η ομάδα μας είναι η ομάδα σας. Όταν η αποστολή σας είναι να είστε καλύτεροι, γρηγορότεροι και πιο έξυπνοι, χρειάζεστε τους καλύτερους ανθρώπους που οδηγούν το όραμά σας προς τα εμπρός. Γνωρίστε την ομάδα μας παρακάτω.

Stefanos Papachristou
Senior iOS Developer

"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the Universe is winning."

Rick Cook

John Georgiou
Senior Android Developer

"The greatest achievement of humanity is not its works of art, science, or technology, but the recognition of its own dysfunction."

Eckhart Tolle

Sakis Sirokas
WordPress Developer

"Not finance. Not strategy. Not technology. It is teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerful and so rare."

Patrick Lencioni

George Arapakis
UI/UX Designer

"If a picture is worth 1000 words, a prototype is worth 1000 meetings."

David & Tom Kelley