Νέα συνεργασία με το μουσείο Γ. Γουναρόπουλου

H Encodica ανέλαβε τον επανασχεδιασμό του δικτυακού κόμβου του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου.
Το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου ιδρύθηκε το 1979 και στεγάζεται στο σπίτι-εργαστήρι του ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου στα Άνω Ιλίσια.

Στα πλαίσια της νέας συνεργασίας η Encodica θα αναπτύξει μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν εικονικές περιηγήσεις στον χώρο του μουσείου, ανάδειξη της συλλογής του μουσείου, παιχνίδια, πρόσβαση στο αρχείο εκδηλώσεων και εκθέσεων, δράσεις που θα φιλοξενηθούν σε ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό χώρο με νέο σχεδιασμό και αισθητική.