Συνεργασία με το Μουσείο Φιλελληνισμού

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Μουσείο Φιλελληνισμού. Η Encodica ανέλαβε την ανάπτυξη του web-site του μουσείου.

Το web-site πληροφορεί τον επισκέπτη για τις μόνιμες συλλογές, τις εκθέσεις και τις εκδηλώσεις του Μουσείου με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καθώς επίσης αναπτύχθηκε και ένα πλήρες περιβάλλον ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για την πώληση αναμνηστικών, εκδόσεων , μεταλλίων και παιχνιδιών από το Gift-shop του Μουσείου.