Το νέο App για την Skywalker είναι διαθέσιμο στα stores!

Το skywalker είναι πλατφόρμα ζεύξης αναγκών εργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και υποψηφίων εργαζομένων.

Παρέχει πρόσβαση σε αγγελίες εργασίας, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων και εργαλεία διαχείρισης καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσει ο υποψήφιος το βιογραφικό του σημείωμα, απ’ όπου μπορούν να το αντλήσουν εταιρίες για περαιτέρω επικοινωνία.

Διάβασε περισσότερα εδώ.