Η Encodica ανέλαβε την φωτογράφιση των τελικών ενισχυτών της  Exotic Audio Design – Los Angeles CA. Ένα δύσκολο έργο που απαιτούσε ώρες δοκιμών και σωστή χρήση του φωτός για την απόδοση της σχεδιαστικής καινοτομίας ενός πρωτοπόρου μοντέλου πολύ υψηλής πιστότητας.