Το ACT είναι μία on-line πλατφόρμα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Encodica για την εταιρεία ASCOT Consulting.

Είναι το απαύγασμα εξειδικευμένης γνώσης που συγκεντρώθηκε εδώ και μια δεκαετία στους τομείς της αξιολόγησης, της διαβούλευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων.

Έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με βάση τις προδιαγραφές που παρέχονται από τα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληρώματος, προκειμένου να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η πρόσληψη, η ανάπτυξη, η διαχείριση και η αναδιάρθρωση.

Διαθέτοντας τεχνολογίες αιχμής, σύνθετους μαθηματικούς αλγορίθμους και εξελιγμένα εργαλεία αναφοράς, παρέχει την πιο πολύτιμη γνώση για την αποτελεσματική διαχείριση καθημερινών εργασιών με απαράμιλλη ακρίβεια, ταχύτητα και αξιοπιστία.

Περισσότερες πληροφορίες για το ACT εδώ.