Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Encodica συμμετείχε στο έργο «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ»

Αναπτύξαμε μια σειρά από εφαρμογές web όπως

  • Διαδραστικό Χρονολόγιο,  που αναδεικνύει τις σημαντικές στιγμές, τα πρόσωπα και τα έργα της όπερας στην Ελλάδα
  • Εικονική περιήγηση στο θέατρο Ολύμπια
  • “Ηλεκτρονική Πυξίδα”, που παρουσιάζει τα σημαντικότερα σημεία της ιστορίας της ελληνικής όπερα, και
  • Ένα πλήθος διαδραστικών εφαρμογών για παιδιά.