Εθνική Πινακοθήκη

Διεύθυνση Συντήρησης & Αποκατάστασης έργων τέχνης

Website για την Εθνική Πινακοθήκη και την Διεύθυνση Συντήρησης και Διατήρησης Έργων Τέχνης.

Για πρώτη φορά εμφανίζονται οι τεχνικές διατήρησης και αποκατάστασης των έργων τέχνης σε βάθος. Ένα μεγάλο μέρος του έργου επικεντρώνεται στα παιδιά με επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό και διαδραστικές εφαρμογές.