Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Web Apps

Στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία» συμμετείχαμε στην ομάδα της Post Scriptum και αναπτύξαμε εφαρμογές web , εικονικές περιηγήσεις, και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά.