Μουσείο Γεώργιου Ιακωβίδη

Ψηφιακό μουσείο

Είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε στην ομάδα της  Post Scriptum για την ανάπτυξη εφαρμογών στο ψηφιακό μουσείο του ζωγράφου Γ. Ιακωβίδη στην Λέσβο.

Το ψηφιακό μουσείο του Γ. Ιακωβίδη είναι το πρώτο ψηφιακό μουσείο στην Ελλάδα και ένα από τα λιγοστά στην Ευρώπη.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύξαμε ένα πλήθος οπτικο-ακουστικών εφαρμογών και animations που εγκαταστάθηκαν σε οθόνες διαφόρων μεγεθών στο μουσείο.