Ίδρυμα Γεώργιου Ζογγολόπουλου

Web Apps

Είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε στην ομάδα της Post Scriptum για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου».

Αναπτύξαμε εικονικές περιηγήσεις του χώρου του ιδρύματος, αλλά και δημόσιων χώρων που φιλοξενούν έργα του γλύπτη, καθώς επίσης και εφαρμογές web που αναδεικνύουν  την ζωή και το σημαντικό έργο του καλλιτέχνη.